Black Light Theatre of Prague

Faust

1 900 repríz

Hrají:

D. Šedivák, P. Toman, E. Roztočilová (Grygarová), J. Studničková, K. Leixner, B. Dufek, D. Hirschkorn

Délka představení:

70 minut


O představení:

Představení Faust vzniklo na motivy klasického díla J. W. Goetha. Přenesením klasické látky do černodivadelního prostředí vznikl originální autorský projekt citlivě spojující černé divadlo s melodiemi muzikálového typu, dynamickou choreografií, projekcemi a původní scénickou hudbou, která úspěšně dokresluje věčně aktuální příběh člověka, který toužil po vědění, moci a věčnosti a o ceně, kterou za to zaplatil.

Tvůrci představení se nechali inspirovat nejen věčně aktuálním textem, nýbrž také poetikou tradičních českých loutkářských her. Díky nosnému tématu se autorům otevřelo široké pole pro využití efektů černého divadla, které předpokládají dokonalé zvládnutí technických, světelných a zvukových koncepcí.

O všeobecně kladném přijetí "Fausta" publikem nechť svědčí skutečnost, že se na jevišti divadla Black Light Theatre of Prague objevuje již devátou sezónu.

Legenda o Faustovi

Faust touží po absolutním vědění, kráse a moci. Naplnění své touhy hledá v magii, nemůže však poznat vše. Často rozmlouvá s ďáblem - Mefistofelem, ani ten však není schopen zodpovědět všechny jeho otázky. Uzavírá s ním tedy smlouvu. Ďábel mu bude sloužit 24 let a prostřednictvím jeho moci Faust získá veškeré pozemské vědění, mládí, krásu a moc. Brzy ale poznává, že ani smlouva s ďáblem nepřináší očekávané naplnění jeho tužeb a opovědi na otázky o podstatě existence mu zůstávají stále utajeny. Smlouva s ďáblem brzy vyprší, Faust má propadnout peklu. Zachrání ho opravdová láska?

Legendární Faust vychází ze skutečné historické postavy Dr. Johanna Fausta (asi 1480-1540), středověkého německého alchymisty, o kterém již za jeho života kolovaly pověsti o spolčení s ďáblem. Tato legenda se dočkala mnoha zpracování v literatuře. Jedním z nejstarších je německá verze z. roku 1578 "Historie dr. Johanna Fausta". Velmi známá zpracování jsou např. od anglického dramatika Christophera Marlowa - "The Tragical History of Doctor Faustus" (divadelní hra, kolem 1600), nebo od Johanna Wolfganga Goetha - „Faust" (dramatická báseň, 1. díl 1806, 2. díl 1832).

Faust v Praze

V Praze na Karlově náměstí najdete budovu, která je spojena s faustovskou legendou, tzv. „Faustův dům". Podle pověsti byl tento dům jedním ze sídel proslulého doktora Fausta a právě z jeho věže měl ďábel po uplynutí krví zpečetěné smlouvy Fausta odnést do pekel. Na omítce klenby věže se prý od té doby dodnes objevují nevysvětlitelné skvrny....

Pověst vznikla nejspíš díky několika majitelům domu, kteří se věnovali přírodním vědám a prováděli zde rozsáhlé chemické pokusy. Jedním z nich byl i známý dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley.

představení mělo zatím 1900 repríz